Aanleiding

De gemeente Oldebroek heeft  behoefte aan een samenhangend document voor het buitengebied, waarin de koers wordt samengebracht. In diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s zijn verschillende overheden aan het nadenken over de toekomst van (onder andere) het buitengebied van Oldebroek. Denk hierbij aan de Regionale Energiestrategie (RES), Regionale Adaptiestrategie (RAS), de provinciale koersnotitie voor de circulaire landbouw, de aanpak van de bodemdaling van het veenweidegebied en de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.                                  

Daarom wordt nu gewerkt aan het opstellen van een programma, om samenhang te brengen in al deze onderdelen. De vraag daarin is hoe slimme koppelingen kunnen worden gemaakt. Voor de gemeente is daarbij van belang dat zij de regie houdt.

Ter voorbereiding van het programma is eerst een plan van aanpak gemaakt, dat is besproken met de gemeenteraad. Bekijk het plan van aanpak (PDF).

Aanleiding

De gemeente Oldebroek heeft  behoefte aan een samenhangend document voor het buitengebied, waarin de koers wordt samengebracht. In diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s zijn verschillende overheden aan het nadenken over de toekomst van (onder andere) het buitengebied van Oldebroek. Denk hierbij aan de Regionale Energiestrategie (RES), Regionale Adaptiestrategie (RAS), de provinciale koersnotitie voor de circulaire landbouw, de aanpak van de bodemdaling van het veenweidegebied en de gebiedsgerichte aanpak van de stikstofproblematiek.                                  

Daarom wordt nu gewerkt aan het opstellen van een programma, om samenhang te brengen in al deze onderdelen. De vraag daarin is hoe slimme koppelingen kunnen worden gemaakt. Voor de gemeente is daarbij van belang dat zij de regie houdt.

Ter voorbereiding van het programma is eerst een plan van aanpak gemaakt, dat is besproken met de gemeenteraad. Bekijk het plan van aanpak (PDF).