Proces en planning

Inventarisatiefase

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in augustus en september 2021 hebben de gesprekken met inwoners van de percelen in de zones Natura 2000-gebied Veluwe en de gemengde overgangszone plaatsgevonden. De gesprekken voor het open polderlandschap zijn gepland voor december 2021.

De eerste conclusies op basis van de gesprekken leest u op de pagina 'Tussenversie programma'

Tegelijkertijd hebben we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners geanalyseerd. Dit heeft geleid tot meerdere één op één gesprekken met sommige partners.

Fase uitwerking programma

De bedrijfsbezoeken en de gevoerde gesprekken hebben mede geleid tot de ontwerpversie van het programma. De gesprekken in het open poldergebied hebben in de inspraakfase plaatsgevonden en zijn bij vaststelling verwerkt.
Op 25 januari 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het ontwerp programma.

Fase inspraak en vaststelling

Het ontwerpprogramma hebben van 9 maart 2022 tot en met 19 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen. In de inspraaknota zijn de reacties benoemd en van een reactie voorzien. (verwijzing opnemen naar pdf inspraaknota; zie bovenstaande link).

Op 10 november 2022 is het programma unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Het programma is daarmee niet klaar. Zeker niet. Het programma benoemt veel acties om uitgevoerd te worden. In de uitvoering daarvan kan blijken dat bijstelling van het programma nodig is. Het programma is dus meer de leidraad voor uitvoering en niet een afgerond project.

Proces en planning

Inventarisatiefase

In april/mei 2021 zijn gesprekken gevoerd met andere overheden en partners ten behoeve van de afstemming rondom het programma. Dit noemen we parallelle sporen.

Tegelijkertijd vond dossieronderzoek plaats van de percelen in het buitengebied. Daarbij is in eerste instantie de focus gericht op de agrarische bedrijven en de percelen waar voorheen sprake was van een agrarisch bedrijf. De informatie per adres wordt daarbij vastgelegd in een ‘locatiepaspoort’.

Op basis van het dossieronderzoek hebben we een aantal adressen geselecteerd om gesprekken mee te voeren met de bewoner/gebruiker. Deze gesprekken zijn gericht op het toekomstperspectief voor die locatie.

Gelet op de aard van deze gesprekken, vinden we het noodzakelijk dat deze fysiek, op locatie, kunnen plaatsvinden. Door de coronamaatregelen heeft dit vertraging opgelopen, maar in augustus en september 2021 hebben de gesprekken met inwoners van de percelen in de zones Natura 2000-gebied Veluwe en de gemengde overgangszone plaatsgevonden. De gesprekken voor het open polderlandschap zijn gepland voor december 2021.

De eerste conclusies op basis van de gesprekken leest u op de pagina 'Tussenversie programma'

Tegelijkertijd hebben we het resultaat van de gevoerde gesprekken met andere overheden en partners geanalyseerd. Dit heeft geleid tot meerdere één op één gesprekken met sommige partners.

Fase uitwerking programma

De bedrijfsbezoeken en de gevoerde gesprekken hebben mede geleid tot de ontwerpversie van het programma. De gesprekken in het open poldergebied hebben in de inspraakfase plaatsgevonden en zijn bij vaststelling verwerkt.
Op 25 januari 2022 heeft het College van B&W ingestemd met het ontwerp programma.

Fase inspraak en vaststelling

Het ontwerpprogramma hebben van 9 maart 2022 tot en met 19 april 2022 ter inzage gelegen. Er zijn drie inspraakreacties binnengekomen. In de inspraaknota zijn de reacties benoemd en van een reactie voorzien. (verwijzing opnemen naar pdf inspraaknota; zie bovenstaande link).

Op 10 november 2022 is het programma unaniem door de gemeenteraad vastgesteld.

Het programma is daarmee niet klaar. Zeker niet. Het programma benoemt veel acties om uitgevoerd te worden. In de uitvoering daarvan kan blijken dat bijstelling van het programma nodig is. Het programma is dus meer de leidraad voor uitvoering en niet een afgerond project.