Nieuwe manier van afwegen van initiatieven

In onze Omgevingsvisie zijn globale spelregels opgenomen voor het omgaan met/het afwegen van initiatieven. Op basis van dit programma wordt dit als volgt aangepast. En met de kanttekening dan de hierboven genoemde gebiedsprocessen kunnen leiden tot bijstelling van dit afwegingskader. 

De gemeente ziet initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan) als kansrijk indien:

 • ze passen in de koers per deelgebied.
 • ze een bijdrage leveren aan:
  • het herstel van het eco-hydrologische systeem;
  • de vermindering van de stikstofbelasting van de natuurgebieden;
  • de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. De kwaliteitsgidsen van de provincie kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Elke locatie vergt evenwel een zorgvuldige analyse van de landschappelijke context om op basis daarvan de landschappelijke versterking vorm te geven.
  • de biodiversiteit. De soortenatlas van de gemeente een het biodiversiteitsplan kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Bij natuuronderzoeken in het kader van ontwikkelingen kijkt de gemeente niet alleen naar de gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook naar de kansen voor ecologische meerwaarde.
  • het voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Bij elke ontwikkeling zijn maatregelen mogelijk, hoe klein ook: Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk.
  • de energietransitie door energiezuinig ontwerp en/of het gebruik van duurzame vormen van energievoorziening
 • ze geen belemmering vormen voor omliggende functies of gebiedsfuncties,
 • er sprake is van een passende vorm van ontsluiting en overbelasting van de wegen in het buitengebied wordt voorkomen. Parkeren wordt op eigen terrein wordt opgelost.
 • in geval van woningen ze qua typologie passen binnen het gemeentelijk woonprogramma en bijdragen aan de versnelling van de woningbouw.
 • is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden met ontwikkelingswensen in de directe omgeving c.q. is verkend wat de mening is van de omliggende inwoners over de voorgestelde ontwikkeling.

We gaan dit bij alle nieuwe initiatieven toepassen en ervaring opdoen met dit nieuwe afwegingskader. Na een jaar vindt evaluatie plaats en waar nodig aanpassing van het afwegingskader. De gemeenteraad wordt vanzelfsprekend betrokken bij deze evaluatie.

Nieuwe manier van afwegen van initiatieven

In onze Omgevingsvisie zijn globale spelregels opgenomen voor het omgaan met/het afwegen van initiatieven. Op basis van dit programma wordt dit als volgt aangepast. En met de kanttekening dan de hierboven genoemde gebiedsprocessen kunnen leiden tot bijstelling van dit afwegingskader. 

De gemeente ziet initiatieven (die niet passen in het bestemmingsplan c.q. tijdelijk omgevingsplan) als kansrijk indien:

 • ze passen in de koers per deelgebied.
 • ze een bijdrage leveren aan:
  • het herstel van het eco-hydrologische systeem;
  • de vermindering van de stikstofbelasting van de natuurgebieden;
  • de versterking van de landschappelijke kernkwaliteiten. De kwaliteitsgidsen van de provincie kunnen hierbij een goed hulpmiddel zijn. Elke locatie vergt evenwel een zorgvuldige analyse van de landschappelijke context om op basis daarvan de landschappelijke versterking vorm te geven.
  • de biodiversiteit. De soortenatlas van de gemeente een het biodiversiteitsplan kan hierbij als hulpmiddel worden gebruikt. Bij natuuronderzoeken in het kader van ontwikkelingen kijkt de gemeente niet alleen naar de gevolgen voor de natuurwaarden, maar ook naar de kansen voor ecologische meerwaarde.
  • het voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Bij elke ontwikkeling zijn maatregelen mogelijk, hoe klein ook: Denk aan het onverhard laten van tuinen, groene daken, speelplaatsen schaduwvrij inrichten en isolatie en zonwering. Voorlichting en bewustwording zijn hierbij erg belangrijk.
  • de energietransitie door energiezuinig ontwerp en/of het gebruik van duurzame vormen van energievoorziening
 • ze geen belemmering vormen voor omliggende functies of gebiedsfuncties,
 • er sprake is van een passende vorm van ontsluiting en overbelasting van de wegen in het buitengebied wordt voorkomen. Parkeren wordt op eigen terrein wordt opgelost.
 • in geval van woningen ze qua typologie passen binnen het gemeentelijk woonprogramma en bijdragen aan de versnelling van de woningbouw.
 • is verkend in hoeverre samengewerkt kan worden met ontwikkelingswensen in de directe omgeving c.q. is verkend wat de mening is van de omliggende inwoners over de voorgestelde ontwikkeling.

We gaan dit bij alle nieuwe initiatieven toepassen en ervaring opdoen met dit nieuwe afwegingskader. Na een jaar vindt evaluatie plaats en waar nodig aanpassing van het afwegingskader. De gemeenteraad wordt vanzelfsprekend betrokken bij deze evaluatie.