Deelgebieden

Het buitengebied van Oldebroek is voor het programma opgedeeld in drie deelgebieden. Die deelgebieden zijn overgenomen uit de Omgevingsvisie Oldebroek. In de Omgevingsvisie zijn deze aangeduid op de IDee-kaarten als zones:

  • Open polderlandschap & Drontermeerzone
  • Kleinschalige, gemengde overgangszone
  • Natura 2000-gebied Veluwe

Per zone is in de omgevingsvisie de ontwikkelingsrichting bepaald en zijn aandachtspunten benoemd voor de kwaliteit en leefbaarheid. De koers per deelgebied is daarmee op hoofdlijnen voldoende vastgelegd in de Omgevingsvisie Oldebroek.

Elke zone / deelgebied kent z’n eigen specifieke problematiek. Deze indeling vormt daarom ook een uitgangspunt bij de nadere uitwerking van de omgevingsvisie naar een programma.

Kaart met deelgebieden binnen de gemeente

Deelgebieden

Het buitengebied van Oldebroek is voor het programma opgedeeld in drie deelgebieden. Die deelgebieden zijn overgenomen uit de Omgevingsvisie Oldebroek. In de Omgevingsvisie zijn deze aangeduid op de IDee-kaarten als zones:

  • Open polderlandschap & Drontermeerzone
  • Kleinschalige, gemengde overgangszone
  • Natura 2000-gebied Veluwe

Per zone is in de omgevingsvisie de ontwikkelingsrichting bepaald en zijn aandachtspunten benoemd voor de kwaliteit en leefbaarheid. De koers per deelgebied is daarmee op hoofdlijnen voldoende vastgelegd in de Omgevingsvisie Oldebroek.

Elke zone / deelgebied kent z’n eigen specifieke problematiek. Deze indeling vormt daarom ook een uitgangspunt bij de nadere uitwerking van de omgevingsvisie naar een programma.

Kaart met deelgebieden binnen de gemeente