Relatie met de omgevingsvisie en ander beleid

Het is logisch om nu uit te gaan van het opstellen van een programma omdat de gemeente al beschikt over een gemeentelijke omgevingsvisie. Deze is vastgesteld op 13 december 2018.

De visie geeft de koers op hoofdlijnen weer op een hoog abstractieniveau. Er is behoefte aan een nadere uitwerking en concretisering van de Omgevingsvisie voor het buitengebied, met name op onderdelen waar diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s elkaar overlappen c.q. met elkaar samenhangen. Niettemin blijft de koerslijnen van de Omgevingsvisie het uitgangspunt. De belangrijkste onderdelen voor het programma zijn:

Missie Oldebroek: Natuurlijk dynamisch: Oldebroek is een woongemeente van agrarische oorsprong, met aandacht voor elkaar en met een fraaie omgeving (in en buiten de kernen) waar het goed recreëren en verblijven is. Oldebroek wil optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest.

Ingezet wordt op de volgende koers voor het buitengebied van Oldebroek, waarbij de 6 koerslijnen zijn overgenomen uit de omgevingsvisie:

 1. Rustige, groene woongemeente in een dynamische omgeving
  • het behoud en waar dat mogelijk is ook het versterken van het imago van Oldebroek als een ‘groene, levendige woongemeente’;
  • ervoor zorgen dat ons landschappelijke en cultuurhistorische karakter zichtbaar en voelbaar is en blijft;
  • nieuwbouw en transformatie opgaven levensloopbestendig, duurzaam en klimaatneutraal bouwen.
 2. Ieder dorp een aantrekkelijk hart, daar werken we samen aan
  • Niet van toepassing op het buitengebied en dit programma.
 3. Oldebroek: een groen, sportief en compleet fiets-, wandelgebied
  • het trots zijn op ons fraaie landschap en dit uitdragen;
  • het behouden en versterken van de diversiteit van het landschap, zorg dragen voor goede verbindingen onderling en het beter toegankelijk maken;
  • inspelen op de veranderde wensen van toeristen en recreanten;
 4. Werkgelegenheid is onmisbaar in een aantrekkelijke woongemeente
  • het versterken van een gezond ondernemingsklimaat, met voldoende mogelijkheden voor bijvoorbeeld de innovatieve maak- en voedselindustrie, voor alle opleidingsniveaus;
 5. Goede bereikbaarheid is noodzakelijke basisvoorwaarde voor leefbaarheid en vitaliteit
  • verbeteren van het fietspadennetwerk en extra aandacht voor bereikbaarheid via het openbaar vervoer;
 6. Oldebroek klimaatneutraal
  • Oldebroek profileren als ‘duurzame gemeente’;
  • prioritair stellen van deze maatschappelijk urgente opgave;
  • maatwerk leveren door een optimale landschappelijke inpassing.

De Omgevingsvisie geeft de hoofdkoers en enkele belangrijke accenten en aandachtspunten voor ontwikkelingen. In de visie is aangegeven dat daarnaast rekening moet worden gehouden met kaders uit verschillende (thematische of gebiedsgerichte) beleidstukken (programma’s onder de Omgevingswet), zoals de ‘Woonvisie’, ‘Milieuvisie’, en de ‘Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2017’. Deze vormen veelal een verdere uitwerking van de hoofdkoers van de Omgevingsvisie.

Daarnaast is het volgende gemeentelijke beleid van belang voor het programma:

Relatie met de omgevingsvisie en ander beleid

Het is logisch om nu uit te gaan van het opstellen van een programma omdat de gemeente al beschikt over een gemeentelijke omgevingsvisie. Deze is vastgesteld op 13 december 2018.

De visie geeft de koers op hoofdlijnen weer op een hoog abstractieniveau. Er is behoefte aan een nadere uitwerking en concretisering van de Omgevingsvisie voor het buitengebied, met name op onderdelen waar diverse visies, strategieën en uitvoeringsprogramma’s elkaar overlappen c.q. met elkaar samenhangen. Niettemin blijft de koerslijnen van de Omgevingsvisie het uitgangspunt. De belangrijkste onderdelen voor het programma zijn:

Missie Oldebroek: Natuurlijk dynamisch: Oldebroek is een woongemeente van agrarische oorsprong, met aandacht voor elkaar en met een fraaie omgeving (in en buiten de kernen) waar het goed recreëren en verblijven is. Oldebroek wil optimaal inspelen op de kracht van de mensen, de pracht van het landschap, de unieke ligging en de ondernemingsgeest.

Ingezet wordt op de volgende koers voor het buitengebied van Oldebroek, waarbij de 6 koerslijnen zijn overgenomen uit de omgevingsvisie:

 1. Rustige, groene woongemeente in een dynamische omgeving
  • het behoud en waar dat mogelijk is ook het versterken van het imago van Oldebroek als een ‘groene, levendige woongemeente’;
  • ervoor zorgen dat ons landschappelijke en cultuurhistorische karakter zichtbaar en voelbaar is en blijft;
  • nieuwbouw en transformatie opgaven levensloopbestendig, duurzaam en klimaatneutraal bouwen.
 2. Ieder dorp een aantrekkelijk hart, daar werken we samen aan
  • Niet van toepassing op het buitengebied en dit programma.
 3. Oldebroek: een groen, sportief en compleet fiets-, wandelgebied
  • het trots zijn op ons fraaie landschap en dit uitdragen;
  • het behouden en versterken van de diversiteit van het landschap, zorg dragen voor goede verbindingen onderling en het beter toegankelijk maken;
  • inspelen op de veranderde wensen van toeristen en recreanten;
 4. Werkgelegenheid is onmisbaar in een aantrekkelijke woongemeente
  • het versterken van een gezond ondernemingsklimaat, met voldoende mogelijkheden voor bijvoorbeeld de innovatieve maak- en voedselindustrie, voor alle opleidingsniveaus;
 5. Goede bereikbaarheid is noodzakelijke basisvoorwaarde voor leefbaarheid en vitaliteit
  • verbeteren van het fietspadennetwerk en extra aandacht voor bereikbaarheid via het openbaar vervoer;
 6. Oldebroek klimaatneutraal
  • Oldebroek profileren als ‘duurzame gemeente’;
  • prioritair stellen van deze maatschappelijk urgente opgave;
  • maatwerk leveren door een optimale landschappelijke inpassing.

De Omgevingsvisie geeft de hoofdkoers en enkele belangrijke accenten en aandachtspunten voor ontwikkelingen. In de visie is aangegeven dat daarnaast rekening moet worden gehouden met kaders uit verschillende (thematische of gebiedsgerichte) beleidstukken (programma’s onder de Omgevingswet), zoals de ‘Woonvisie’, ‘Milieuvisie’, en de ‘Structuurvisie Functieverandering Oldebroek 2017’. Deze vormen veelal een verdere uitwerking van de hoofdkoers van de Omgevingsvisie.

Daarnaast is het volgende gemeentelijke beleid van belang voor het programma: