Planning

 1. locatiepaspoorten compleet maken.
  Q3/Q4 2022

 2. locatiedossiers van de agrarische percelen toegankelijker en overzichtelijker maken
  Q3/Q4 2022

 3. gerichte aanpak met bezoeken en perspectiefgesprekken.
  Q3/Q42022

 4. Eco-hydrologische systeemanalyse (provincie)
  Q3 2022

 5. verkennen mogelijkheden verlagen van de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied
  Q3/Q4 2022

 6. voor concrete projecten zoals een MTB route werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma
  Indien projecten zich aandienen

 7. Gebiedsproces kleinschalige gemengde overgangszone      
  - voorbereiding Q3 en Q4 2022
  - uitvoering 2023

 8. Gebiedsproces open polderlandschap & Drontermeerzone  
  - voorbereiding Q3 en Q4 2022
  - uitvoering Q1 en Q2 2023

 9. Overleg De Vier Merken t.b.v. open polderlandschap & Drontermeerzone
  Regelmatig

 10. Afwegingskader voor initiatieven
  Ervaringen opdoen en in de herfst van 2023 evalueren

 11. ambtelijk coördinator aan per deelgebied
  Q3/Q4 2022

Planning

 1. locatiepaspoorten compleet maken.
  Q3/Q4 2022

 2. locatiedossiers van de agrarische percelen toegankelijker en overzichtelijker maken
  Q3/Q4 2022

 3. gerichte aanpak met bezoeken en perspectiefgesprekken.
  Q3/Q42022

 4. Eco-hydrologische systeemanalyse (provincie)
  Q3 2022

 5. verkennen mogelijkheden verlagen van de depositie bij de piekbelasters in het deelgebied Natura 2000-gebied
  Q3/Q4 2022

 6. voor concrete projecten zoals een MTB route werken een gericht gebiedsproces uit in de geest van dit programma
  Indien projecten zich aandienen

 7. Gebiedsproces kleinschalige gemengde overgangszone      
  - voorbereiding Q3 en Q4 2022
  - uitvoering 2023

 8. Gebiedsproces open polderlandschap & Drontermeerzone  
  - voorbereiding Q3 en Q4 2022
  - uitvoering Q1 en Q2 2023

 9. Overleg De Vier Merken t.b.v. open polderlandschap & Drontermeerzone
  Regelmatig

 10. Afwegingskader voor initiatieven
  Ervaringen opdoen en in de herfst van 2023 evalueren

 11. ambtelijk coördinator aan per deelgebied
  Q3/Q4 2022